menu

Stomatochirurgia Parodontológia

Zpět na služby
Stomatochirurgie Parodontologie

Trápia Vás osmičky alebo chcete zaviesť zubný implantát? Ošetrenie na našej klinike prebieha vždy komfortne a bezbolestne – v lokálnej anestézii alebo nadštandardne v analgosedácii.

Na našej klinike vykonávame pomocou špičkového vybavenia a prístrojov tieto zákroky:

Chirurgická extrakcia tretích molárov (zubov múdrosti)

U mnohých ľudí nie sú zuby múdrosti funkčnými zubami, čo znamená, že nie sú užitočné pri prežúvaní. V závislosti na ich uložení môže byť problém ich dostatočne vyčistiť. Zvyšky jedla a baktérie sa potom hromadia a môžu spôsobiť problémy ako sú kazy susediacich zubov, zápaly ďasien až nebezpečné čeľustné zápaly. Nie všetky zuby múdrosti je však nutné extrahovať, preto je dôležitá podrobná klinická a röntgenologická diagnostika. Pretože sa zub múdrosti často nachádza blízko dôležitých anatomických štruktúr, extrakciu by mal vykonávať skúsený chirurg. U takto rizikových pacientov vykonávame na našom pracovisku podrobné 3D röntgenové vyšetrenie (CBCT RTG), s cieľom tieto komplikácie minimalizovať.

Extrakce zubu

Chirurgické predĺženie korunky

Nie všetky zuby je vždy nutné po prasknutí alebo neskoro diagnostikovanom kaze vytrhnúť. Chirurgickým predĺžením sprístupníme okraj zubu pre nasadenie izolačnej membrány (kofferdam). Tým sme schopní adekvátne zub opraviť, či už sa jedná o preliečenie zubného kanálika, zhotovenie výplne alebo odtlačok na korunku. Pri rekonštrukciách predného úseku chrupu alebo pri nadmernom prerastaní ďasien cez zuby, sme schopní v spolupráci s protetikom zuby symetrizovať a znížiť expozíciu ďasien v úsmeve.

Amputácia koreňového hrotu (endodontická mikrochirurgia)

V dobe modernej endodoncie (liečba koreňových kanálikov) je tento zákrok indikovaný zriedkavejšie. V prípade zlyhania endodontického ošetrenia je možné chirurgicky odstrániť residua infekcie v okolí hrotu koreňa a zaplniť časť koreňového kanáliku retrográdne, teda z druhej strany. Indikáciu výkonu by mal stanovovať skúsený endodontista s ohľadom na lokalizáciu a prognózu zubu.

Chirurgia retinovaných (neprerezaných) zubov

Retinovanými zubami rozumieme zuby, ktoré sa neprerezali do zubného oblúku v určitom čase z dôvodu prekážky alebo nedostatku miesta. Výsledkom môže byť funkčná, alebo estetická chyba. Liečba spočíva v spolupráci ortodontistu a chirurga, kedy ortodontista vytvára liečebný plán a koordinuje vhodnú dobu chirurgickej intervencie, kde odstránime prekážku v prerezávaní, nalepíme zámok na retinovaný zub, ktorý je potom možno stiahnuť ortodontickým ťahom do zubného oblúku.

Prekrytie odhalených krčkov, chirurgická korekcia ďasien

Mukogingiválna chirurgia zahrňuje liečbu lokálnych alebo generalizovaných defektov ďasien. Najčastejšie sa jedná o odhalené krčky zubov, vysoký úpon slizničných rias, uzdičky pier alebo podjazykové uzdičky, kde zmena v morfológii okraju ďasna môže spôsobovať zhoršené podmienky pre čistenie, hromadí sa povlak a spôsobuje zápal, ktorý defekt ešte prehlbuje.

S prehlbovaním defektu sa spája aj ubúdanie kosti okolo zubu. Odhalené krčky môžu taktiež spôsobovať zvýšenú citlivosť zubov alebo estetický problém.

Autotransplantácia zubov

Autotransplantácia zubu je presun zubu z jedného miesta v ústach na iné. Málokto vie, že autotransplantácia má v stomatológii už mnohoročnú históriu. Jej popularitu zatienil rozvoj modernej dentálnej implantológie v osemdesiatych rokoch. Implantát ako celok je bezpochybne skvelý prostriedok k náhrade zubu, čo im však oproti prírode chýba je prirodzená obranná bariéra proti infekcii a propriocepcii, ktorá je zubu vlastná. Preto pri náhrade zubu vždy zvažujeme možnosť využitia vlastných zubov. Autotransplantácia nie je bežný výkon a mal by sa konzultovať so skúseným chirurgom. Súčasťou konzultácie je klinické vyšetrenie s CT snímkou.

Naši stomatochirurgovia ako prví v ČR zaviedli autotransplantát zubu.

Dopřejeme vám kompletní bezbolestné ošetření

Vstupné vyšetrenie

Dentálna hygiena

Ortodoncie

Estetická stomatológia

Záchovná stomatológia

Protetická stomatológia

Implantológia

Stomatochirurgia Parodontológia

Všechny služby
stomma

Kontaktní formulář

Tooth

Aktuality

Otevírací doba mezi Vánočními svátky

18.12.2023

Informace pro ortodontické pacienty

18.10.2023

Praktické zubní neordinuje

12.10.2023

Skvělá dopravní dostupnost

 • Břeclav

  Tř. 1. máje 3414/11A

  +420 519 327 028

  +420 519 323 167


  +420 519 327 028

 • Hodonín

  Nám. 17. listopadu 3870/5

  +420 518 321 473


  +420 519 327 028
 • Mikulov

  Komenského 224/1

  +420 513 035 714


  +420 519 327 028
 • Praha

  U Zdravotního ústavu 8

  +420 735 755 014
  +420 226 231 888


  +420 519 327 028
map
Hodonín
Mikulov
Praha