menu

MUDr. Ivo Marek, Ph. D.

Zpět na Náš tým
MUDr. Ivo Marek, Ph. D.

MUDr. Ivo Marek, Ph. D.

Specialista v ortodoncii

Bio

Datum narození: 18.12.1966

Kvalifikace

 • 1990 Promoce, Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, studijní obor stomatologie
 • 1996 Specializační zkouška I.stupně v oboru stomatologie
 • 1999 Specializační zkouška II. stupně v oboru ortodontie (čelistní chirurgie)
 • 1994 Osvědčení ČSK o odborné způsobilosti pro obor praktické zubní lékařství
 • 1995 Osvědčení ČSK pro funkci praktický zubní lékař - učitel
 • 1999 Osvědčení ČSK o odborné způsobilosti pro obor ortodoncie
 • 2008 Obhajoba dizertační práce, ukončení doktorandské studia a obdržení titulu Ph.D.

Každoroční pasivní i aktivní účast na výročních kongresech Americké ortodontické asociace, Evropské ortodontické asociace a České ortodontické asociace, účast na mnoha dalších zahraničních a domácích odborných akcích.

Přehled odborné praxe

 • 1984 – 1990 LF UP v Olomouci, student stomatologie
 • 1990 - 1991 Nemocnice s poliklinikou Břeclav, zubní lékař
 • 1992 studijní pobyt Dental school UBC Vancouver, Canada
 • 1992 – 1994 Nemocnice s poliklinikou Břeclav, zubní lékař
 • 1994 – 1996 privátní stomatologická praxe, Břeclav
 • 1996 – 1999 LF UP v Olomouci (II.stomatologická klinika), postgraduální studium
 • 1999 – doposud LF Univerzity Palackého v Olomouci (II.stomatologická klinika, odd. ortodoncie), lektor
 • 2000 – 2012 LF Masarykovy univerzity v Brně (klinika stomatologie, odd. ortodoncie), lektor
 • 2003 – doposud LF Univerzity Karlovi v Praze (stomatologická klinika, odd.ortodoncie), lektor
 • 2007 – doposud Odborný asistent na ortodontickém oddělení Kliniky zubního lékařství LF UP Olomouc
 • 2007 – 2012 Part time - Smile Clinic, Dublin, Irsko
 • 2007 – doposud: odborný asistent na ortodontickém oddělení Kliniky zubního lékařství LF UP Olomouc (výuka postgraduálních i pregraduálních studentů)

Členství v odborných společnostech

 • člen České stomatologické komory od r. 1991,
 • člen České ortodontické společnosti od r. 1996,
 • člen European Orthodontic Society od r. 1997
 • člen American Association of Orthodontic od r. 2002
 • člen World Association of Orthodontic od r. 2002
 • člen výboru České ortodontické společnosti od r. 2004
 • člen redakční rady časopisu Ortodoncie od roku 2004
 • člen Akreditační komise Ministerstva zdravotnictví od r. 2006
 • čestný člen Implantologického klubu ČR (uděleno v roce 2007 jako prvnímu ne-implantologovi za zásluhy o rozvoj mezi obory implantologie a ortodoncie
 • certifikovaný člen ČADE od roku 2010
 • recenzent časopisu Ortodoncie od roku 2010
 • recenzent časopisu The Angle Orthodontist od roku 2011
 • místopředseda v České ortodontické společnosti od roku 2012
 • zástupce ČOS v EFOSA
 • international ambassador za ČR v Americké ortodontické asociaci (AAO) od roku 2014
 • člen Councilu Evropské ortodontické společnosti od roku 2016
 • člen European Aligner Society od 2017
 • recenzent časopisu Journal of Aligner Ortohodontics od 2017

Ocenění

 • Cena J.E.Purkyně za rok 2000 za třetí nejlepší odborný článek v recenzovaném časopisu v oboru stomatologie za práci “Resorpce apexu kořene řezáků, část II. Velikost resorpce v průběhu ortodontické léčby”.
 • Nejlepší přednáška kongresu ČOS v roce 2005 (Olomouc) na téma “Vliv strippingových nástrojů s různou mírou drsnosti na povrch skloviny zubu”.
 • Nejlepší poster kongresu ČOS v roce 2002 (Praha) s názvem “Aktívní dolní lingvální oblouk při léčbě zkříženého skusu”
 • Čestné členství v Implantologickém klubu ČR udělené “Za rozvoj spolupráce mezi obory ortodoncie a implantologie”. Toto členství bylo uděleno teprve podruhé v historii klubu a poprvé stomatologovi, který není implantologem.
 • První cena v soutěži prací doktorandů v oboru stomatologie v roce 2007 za sdělení “Vliv intruzního pohybu zubu na resorpci apexu kořene a na kostní tkáň v okolí zubu”.

Publikační a ostatní přednáškové činnosti

 • Marek I., Špidlen M., Kamínek M. : Resorpce apexu kořene řezáků I. Přehled problematiky. Ortodoncie 9, 2000, č.2 , s.13-23.
 • Marek I., Špidlen M., Kamínek M. : Resorpce apexu kořene řezáků II. Velikost resorpce při léčbě. Ortodoncie 9, 2000, č.3 , s.14-21.
 • Marek I., Špidlen M., Kamínek M.: Resorpce apexu kořene řezáků III. Vliv typů léčby a rizikové faktory. Ortodoncie 2001, roč.10 , č.2.
 • Marek I., Starosta M., Foltán R.: Gummy smile – diferenciální diagnostika a možná řešení, Ortodoncie 2003, ročník 12, č.2.
 • Starosta M., Marek I.: Autotransplantace druhých premolárů, modifikace chirurgického postupu. Kazuistika. Ortodoncie 2002, ročník 11, č.3.
 • Marek I., Nováčková S.: Ageneze laterálních řezáků. Část 1. Diagnostika a estetické aspekty medializace špičáku. Ortodoncie 2007, 16, č.2., s. 33-49
 • Marek I., Nováčková S., Starosta M.: Ageneze laterálních řezáků. Část 2. Ortodontické a implantologické aspekty řešení ageneze implantátem. Ortodoncie 2007, 16, č.3, s. 36-53
 • Marek I., Nováčková S.: Ageneze laterálních řezáků. Část 3. Řešení ageneze laterálního horního řezáku konvenčním a adhezivním můstkem. Doplnění problematiky. Ortodoncie 2007, ročník 16, č.4 , s.31-38
 • Utíkalová K., Marek I., Kamínek M.: Změny profilu obličeje ve společenských časopisech v průběhu 20. století. Ortodoncie, 2008, 17,č.1, s.13-23.
 • Nováčková S., Marek I., Kamínek M., Langová K.: Tvorba kosti ortodontickým posunem zubu a její stabilita v čase. Ortodoncie 2008, 17,č.2, s.20-38
 • Marek I., Novotný R., Szostková Z.: Nástroje ke strippingu a vliv jejich různé drsnosti na sklovinu. Studie in vitro. Ortodoncie 2009, ročník 18, č.3, s.14-20.
 • Kučera J., Tycová H., Marek I., Langová K.: Molárová výška a dentoalveolární kompenzační mechanismus u pacientek s velkým úhlem mandibulární linie. Ortodoncie 2009, ročník18, č.5, s.
 • Marek I. Starosta M.: Řešení supraokluze molárůn intruzí ke kotevním mikrošroubům. LKS, 2010, roč. 20, č. 1, str. 8-15.
  Szostková Z., Marek I., Novotný R., Kaprál L.: Vliv stripingových nástrojů na sklovinu a zhodnocení stavu skloviny po půl roce. Studie in vivo. Ortodoncie, 2010, roč.19, č.4
 • Nováčková S., Marek I., Kamínek M.: Orthodontic tooth movement: bone formation and its stability over time. Am J Orthod Dentofacial Orthop, 2011 Jan, 139(1):37-43
 • Marek I., Starosta M., Krejčí P.: Interdisciplinární řešení úrazů u dětí a mladistvých z pohledu ortodontisty. Občasník ČSCHS in LKS, 2011, roč. 21, č. 2, str. 7-12.
 • Marek I., Starosta M.: Míra úspěšnosti autotransplantace premolárů – pilotní studie. LKS, 2011, roč. 21, č. 10, str. 196-205.
 • Kucera J, Marek I, Tycova H, Baccetti T.: Molar height and dentoalveolar compensation in adult subjects with skeletal open bite, Angle Orthod. 2011 Jul;81(4):564-9.
 • Adámková P., Marek I., Langová K.: Ageneze druhých dolních premolárů a změny na perzistujících dočasných molárech a okolních tkáních. Ortodoncie, 2012, roč.21, č.2
 • Mrovec V., Marek I., Filipi V., Langová K.: Porovnání digitálních kefalometrických snímků s kefalometrickými snímky generovanými z dat cone-beam CT. Ortdodoncie, 2012, roč.21, č.4
 • Pokorná H., Marek I., Tycová H.: Posun prvního stálého moláru po předčasné ztrátě druhého dočasného moláru, Ortodoncie, roč. 22, č. 2, 2013, str.77 – 89
 • Kvapilová T., Marek I., Langová K.: Srovnání odchylek v měření mesiodistálního sklonu kořenů zubů na panoramatickém snímku a cone beam CT. Ortodoncie 2013, roč. 22, č.3, str.147-159
 • Bělíková K., Marek I., Týcová H.: Ortodontické fóliové aparáty, Ortodoncie 2013, roč. 22, č.4, str.225-235
 • Marek I., Kučera J., Kamínek M.: Remodelace alveolární kosti během ortodontické intruze s použitím malých a velkých sil: experimentální studie, Ortodoncie 2013, roč. 22, č.4, str.211-223.
 • Starosta M., Marek I.: Osteodistrakce při řešení ankylóz. LKS 2014, roč. 24, č. 1, s. 8-13
 • Eliášová P, Marek I, Kamínek M.: Implant site development in the distal region of the mandible: Bone formation and its stability over time. Am J Orthod Dentofacial Orthop. 2014 Mar;145(3):333-40
 • Marek., Kučera P., Kamínek M.: Resorpce apexu kořene zubu při ortodontické intruzi malou a velkou silou. Česká stomatologie, roč. 113, č.4, 2014, str. 94-102
 • Marek I., Kučera J.: Resorpce apexu kořene při ortodontické terapii – systematický přehled. LKS, roč. 24, č. 11, 2014, str. 226-23429.
 • Marek I., Kučera J.: Twist-effect, X-effect and otehr unexpected complication of fixed retainers. LKS, 2015, 25(5).
 • Kučera J., Marek I., Kamínek M., Hanzelka T.: Nežádoucí účinky fixních ortodontických retainerů. Souborný referát. Ortodoncie, 2015, 24(1), 22-35
 • Kučera J., Marek I., Kamínek M., Hanzelka T.: Neočekávané komplikace fixních retainerů. Ortodoncie, 2015, 24(2), 69-80.
 • Vrátná D., Marek I., Týcová H.: Settling po ortodontické terapii v závislosti na typu retence, Ortodoncie, 2015, 24(2), 93-106.
 • Hanuliaková Z., Marek I.: Faktory ovlivňující protrudování dolních řezáků při expanzní terapii fixním aparátem. Česká stomatologie, 2015, 115(4): 98-106
 • Marek I., Vilášek A., Starosta M.: Rekonstrukce chrupu pacientky s ektodermální dysplazií. LKS, 2016, 26(1): 10-18.
 • Vašíčková J., Marek I., Langová K.: Kontrola bolesti po nasazení fixního ortodontického aparátu. Ortodoncie, 2016, 25(1): 41-52.
 • Hanuliaková Z., Marek I.: Labiální vyklonění dolních řezáků při neextrakční terapii. Ortodoncie, 2016, 25(2): 98-110.
 • Dohnalová M., Marek I.: Vnímání atraktivitu profilu obličeje, Ortodoncie, 2016, 25(2): 75-86.
 • Kučera P., Marek I.: Unexpected complications associated with mandibular fixed retainers: A retrospective study. Amer.J. Orthod. And Dentofacial.Orthoped., 2016, 149(2): 202-211.
 • Marek I., Podškubková A., Bělíková K., Starosta M., Foltán R., Streblov J., Hadrová M.: Ortodonticko-protetická korekce čelistních vztahů narušených bukální nonokluzí a rozsáhlými abrazemi. LKS, 2016, 26(2): 36-43
 • Marek I., Starosta M., Vilášek A.: Rekonstrukce chrupu poškozeného radioterapií u mladistvého pacienta po léčbě retinoblastoma. LKS, 2016, 26(4): 79-88
 • Marek I., Podškubková A., Novosad M.: Generalizovaná ankylóza zubů jako komplikace ortodontické terapie a její protetické řešení. LKS, 2016, 26(6): 142-151
 • Pokorná H., Marek I., Kučera J., Hanzelka T.: Space Reduction After Premture Loss of A Deciduous Second Molar – Retrospective Study. IOSR-JDMS, 2016, 15(11): 1-8.
 • Starosta M., Marek I., Voborná I.: Ortodonticko-implantologické ošetření chrupu s pokročilou parodontitídou. LKS, 2016, 26(12): 264-273.
 •  Marek I, Vilášek A, Novosad M, Starosta M. Ageneze horních laterálních řezáků a jejich náhrada implantáty, kazuistika. LKS, 2017, 27(3): 52–61. 

 •  

   Marek I, Králová N, Mrázková Š, Starosta M, Podškubková A.: Korekceho bukální nonokluze a traumatického skusu u pacientky s agresivní formou parodontitidy, kazuistiky. LKS, 2017, 27(10): 210–219  

   

 •  Novotná Š., Marek I., Fačevicová K.: Skeletální znaky při oligodoncii a a hypodoncii. Ortodoncie, 27(1): 32-44

   

 • Mrázková Š., Marek I., Fačevicová K.: Antropometrické měření obličeje. Ortodoncie, 27(1)17-31

   

 • Žižka R., Pauliška P., Šedý J., Hocková B., Gregor L., Marek I., Tauber Z.: Externí cervikální invazivní resorpce: Histologický popis, etiopatogeneze, klasifikace, 1. část: Systematic review, LKS, 2018, 28(10): 219-225

   

 • Žižka E., Pauliška P., Šedý J., Hocková B., Gregor L., Marek I.: Externí cervikální invazivní resorpce, 2. část: Prevence, diagnostika a terapie. Systematic review. Ortodoncie, 2018, 28(11): 246-255

   

 • Žižka R., Šedý J., Marek I., Tauber Z.: Jak úspěšně napravit neúspěch -Test 24: Neúspěšná maturogeneze. LKS, 2018, 28(9): 196-199

   

 • Nováčková S., Marek I.: Řešení ageneze horních laterálních řezáků mesializací špičáku, kazuistika. Ortodoncie,2018, 27(4): 197-208

 • Dírer P., Kamínková P., Marek I.: Metoda 3D rekonstrukce obličeje – souhrnný referát. Ortodoncie, 2020, 29(1): 28-37

   

 • Bílová B., Týcová H., Kučera J., Marek I.: Atraktivita gingiválního úsměvu. Ortodoncie, 2020, 29(2):77-86

Seznam abstrakt

 • Marek I., Špidlen M., Kamínek M.: External Apical Root Resorption of Incisors After Orthodontic Treatment. European Journal of Orthodontics, 2001, roč.23, č.5, s.622.
 • Marek I., Kotas M., Štefková M.: Active Lower Lingual Arch in Treatment of Lateral Scissors Bite.Congress abstract booklet, 77th EOS Congress, Gent 2001.
 • Marek I., Starosta M.: Type of gummy smile and thein solution (abstrakt) Book of abstrakt - 79-tý kongres EOS, Praha, 10. – 14.6.2003
 • Starosta M., Marek I. : Use of implants in young individuals with incisor genesis (abstrakt) Book of abstrakt - 79-tý kongres EOS, Praha, 10. - 14.6.2003
 • Marek I. , Starosta M.: Kotevní implantáty v ortodoncii – extravagance či budoucnost. Sborník abstraktů Kongresu ČOS, říjen 2004, Znojmo
 • Starosta M. , Marek I.: Estetické zásady implantace při agenezi horních laterálních řezáků. Sborník abstraktů Kongresu ČOS, říjen 2004, Znojmo
 • Marek I., Starosta M. : Autotransplantace jako řešení ageneze a ztráty zubu úrazem. Sborník abstraktů kongresu „Pražské dentální dny“, 13.10.2004, Praha
 • Starosta M., Marek I. : Implantace ve frontálním segmentu maxily. Sborník abstrakt 52. Kongresu Mezinárodní asociace studentů stomatologie, 12.08.2005, Praha
 • Marek I., Starosta M. : Gummy smile. 52. Sborní abstrakt Kongresu Mezinárodní asociace studentů stomatologie, 12.08.2005, Praha
 • Marek I., Pokorný R.: Vliv strippingových nástrojů s různou mírou drsnosti na povrch skloviny zubu. Sborník abstrakt Kongresu ČOS, 09.10.2005, Olomouc
 • Marek I., Krejčí P., Starosta M., Lemáková J.: Ortodontické aspekty léčby retence horního stálého řezáku. Sborník abstrakt Kongresu ČOS, 09.10.2005, Olomouc
 • Starosta M., Marek I. : Dědičná hyperplazie gingivy. Sborník abstrakt Kongresu ČOS, 09.10.2005, Olomouc
 • Marek I., Krejčí P., Kotas M. : Jak postupovat při retenci horních středních řezáků Sborník abstrakt Pražských dentálních dnů, 12.-15.10.2005, Praha
 • Starosta M., Marek I. : Dědičná hyperplazie gingivy. Sborník abstrakt Pražských dentálních dnů, 12.- 15.10.2005, Praha
 • Marek I. Starosta M. : Možná řešení při agenezi laterálního řezáku. Sborník abstrakt Trenčianského stomatologického kongresu, 12.05.2006, Trenčín, Slovensko
 • Marek I., Starosta M. : Ageneze druhého premoláru, autotransplantace a implantace.
  Sborník abstrakt Trenčianského stomatologického kongresu, 12.05.2006, Trenčín, Slovensko
 • Starosta M., Marek I. : Implantace v estetické zóně chrupu. Sborník abstrakt Trenčianského stomatologického kongresu, 12.05.2006, Trenčín, Slovensko
 • Marek I., Pokorný R. : Reconturing špičáku v místě agenetického laterálního řezáku - kdy, jak, proč a čím…Sborník abstrakt 7.Kongresu ČOS, 21.-24.09.2006, Praha
 • Starosta M., Marek I. : Chirurgické aspekty zavádění kotevních mikrošroubů.
 • Sborník abstrakt 7.Kongresu ČOS, 21.-24.09.2006, Praha
 • Marek I., Starosta M. : Extrakce zubu ortodontickou extruzí – řešení insuficience kosti před implantací. Sborník abstrakt 7.Kongresu ČOS, 21.-24.09.2006, Praha
 • Marek I., Kamínek M., Starosta M. : Vertical and horizontal bone formation due to orthodontic tooth movement. Book of abstracts of 10th. Meeting of the Polish Orthodontic Society, 28.- 30.09.2006, Warszawa, Polsko
 • Marek I., Krejčí P., Štefková M. : Orthodontic and surgical aspects of unerupted maxillary central incisors. Book of abstracts of 10th. Meeting of the Polish Orthodontic Society, 28.- 30.09.2006, Warszawa, Polsko
 • Krejčí P., Marek I. : Anulace. Sborník abstrakt Pražských dentálních dnů, 11.-14.10.2006, Praha
 • Marek I., Starosta M. : Gummy smile – (ne)estetický fenomén frontálního segmentu maxily a jeho řešení. Sborník abstrakt Pražských dentálních dnů, 11.-14.10.2006, Praha
 • Krejčí P., Marek I. : Technika zavřené erupce u retinovaných, vysoko uložených řezáků. Sborník abstrakt Kongresu Interdental, duben 2007, Bratislava
 • Marek I. : Vliv intruzního pohybu zubu na resorpci apexu kořene a na kostní tkáň v okolí zubu. Sborník abstrakt Konference doktorandů, 11.09.2007, Olomouc
 • Marek I. : Tvorba kosti ortodontickým posunem zubu před implantací. Sborník abstrakt Kongresu České ortodontické společnosti, 4.-6.10. 2007, Plzeň
 • Marek I. : Vliv intruzního pohybu zubu na resorpci apexu kořene a na kostní tkáň v okolí zubu. Sborník abstrakt Kongresu České ortodontické společnosti, 4.-6.10. 2007, Plzeň
 • Utíkalová K., Marek I. :Změny profilu obličeje v průběhu 20. století ve společenských časopisech. Sborník abstrakt Kongresu České ortodontické společnosti, 4.-6.10. 2007, Plzeň
 • Nováčková S., Marek I., Langová K., Kamínek M. : Tvorba kosti ortodontickým posunem zubu a její stabilita v čase. Sborník abstrakt Kongres České ortodontické společnosti, 4.-6.10. 2007, Plzeň
 • Stehlíková M., Marek I., Nováčková S. : Vliv orofaciálního piercingu na měkké a tvrdé tkáně dutiny ústní. Sborník abstrakt Kongresu České ortodontické společnosti, 4.-.10. 2007, Plzeň
 • Marek I., Novotný R., Malega P., Němčík T. : Reconturing a remodeling špičáku v místě ageneze laterálního řezáku. Sborník abstrakt Pražských dentálních dnů, 10.-13.10.2007, Praha
 • Nováčková S., Marek I., Kamínek M.: Impact of maxillary position on the amount of bone created by its distalization. Book of abstarcts of 84th Congress of EOS, 10.-14.6.2008. Lisabon
 • Utíkalová K., Marek I., Kamínek M.: Changes in facial profiles in the fashion industry during the 20th century. Book of abstracts of 84th Congress of EOS, 10.-14.6.2008, Lisabon, Portugal
 • Marek I., Starosta M.: Míra úspěšnosti autotransplantací premolárů – pilotní studie. Sborník abstrakt 9. Kongresu ČOS, 18.-20.9.2008, Špindlerův mlýn
 • Marek I., Starosta M., Malega P.: Řešení supraokluze molárů a jiné případy předprotetické ortodoncie. Sborník abstrakt Kongresu ČSK Pražské dentální dny, 15.-17.10.2008, Praha
 • Nováčková S., Marek I., Langová K., Kamínek M. : Tvorba kosti ortodontickým posunem zubu a její stabilita v čase. Sborník abstrakt Kongresu ČSK Pražské dentální dny, 1ř.-17.10, Praha
 • Marek I., Starosta M.: Ortodontický pilíř Impladent – jednoduchý a užitečný pomocník u interdisciplinární léčby. Sborník abstrakt odborného kongresu firmy Lasak, 21.01.2009, Praha
 • Marek I., Starosta M.: Ortodontické aspekty estetiky frontálního úseku chrupu. Sborník abstrakt Konference Úsměv, 04.04.2009, Olomouc
 • Starosta M., Marek I.: Parodontologické aspekty estetiky frontálního úseku chrupu. Sborník abstrakt Konference Úsměv, 04.04.2009, Olomouc
 • Marek I.: Tkáňové změny při intruzním pohybu zubu. Sborník abstrakt II. Česko-slovenského kongresu ČOS, 17.-19.09.2009, Mikulov
 • Kučera J., Tycová H., Marek I., Langová K.: Molárová výška a dentoalveolární kompenzační mechanismus u pacientek s velkým úhlem mandibulární linie. Sborník abstrakt Česko-slovenského kongresu ČOS, 17.-19.09.2009, Mikulov
 • Utíkalová K., Marek I., Kamínnek M.: Změny profilu obličeje v průběhu 20. Století. Sborník abstrakt Kongresu ČSK Pražské dentální dny 21.-23.10.2009, Praha
 • Marek I., Starosta M., Polinský D.: Použití ortodontického pilíře Impladent u (ne)řešitelných interdisciplinárních kuzuistik. Sborník abstrakt Kongresu ČSK Pražské dentální dny, 21.-23.10.2009, Praha
 • Marek I., Kaminek M., Langova K., Spidlen M.: Validate particular RTG examinations to assess the magnitude of external resorption and to compare measurement accuracy. Book of abstract 7th International Orthodontic Congress, 6.-9. 2. 2010, Sydney, Australia
 • Marek I., Kamínek M., Starosta M.: Tissue alterations accompanying the intrusive movement of a tooth and the changes on the alveolar crest during intrusion. Book of abstract 7th International Orthodontic Congress, 6.-9. 2. 2010, Sydney, Australia
 • Marek I., Kamínek M., Langová K., Špidlen M.: The influence of the magnitude of intrusive applied force on EARR, the changes on the alveolar crest and value of intrusion. Experimental study. Book of abstract 7th International Orthodontic Congress, 6.-9. 2. 2010, Sydney, Australia
 • Marek I., Kaminek M., Langova K., Spidlen M.: Validate particular RTG examinations to assess the magnitude of external resorption and to compare measurement accuracy. Book of abstract 86th Congress of the European Orthodontic Society, June 15 - 19, 2010, Portorož, Slovenia
 • Marek I., Kamínek M., Langová K., Špidlen M.: The influence of the magnitude of intrusive applied force on EARR, the changes on the alveolar crest and value of intrusion. Experimental study. Book of abstract 86th Congress of the European Orthodontic Society, June 15 - 19, 2010, Portorož, Slovenia
 • Marek I., Starosta M.: Posun zubu kostí atrofovaného alveolu – možnosti, limity a komplikace. Sborník abstrakt XI. Kongres ČOS, 30.9.- 2.10.2010, Brno
 • Navrátilová Z., Marek I.: Estetika výsledku ortodontické terapie na základě mezioborové spolupráce, Sborník abstrakt, XII. Kongres ČOS, 22.-24.9.2011, Praha
 • Adámková P., Marek I., Langová K.: Ageneze druhých dolních premolárů s perzistujícími dočasnými moláry. Sborník abstrakt, XII. Kongres ČOS, 22.-24.9.2011, Praha
 • Szostková Z., Marek I., Novotný R., Kaprál L.: Vliv stripingových nástrojů na sklovinu a zhodnocení stavu skloviny po půl roce. Studie in vivo. Sborník abstrakt, XII. Kongres ČOS, 22.-24.9.2011, Praha
 • Marek I., Kučera J.: Neočekávané komplikace fixního retaineru. Sborník abstrakt, XII. Kongres ČOS, 22.-24.9.2011, Praha
 • Kucera J, Marek I, Tycova H, Baccetti T.: Molar height and dentoalveolar compensation in adult subjects with skeletal open bite, Book of abstract 87th Congress of the European Orthodontic Society, June 19 - 22, 2010, Istanbul, Turkey
 • Eliášová P., Marek I.: Tvorba kosti ortodontickým posunem v distálním úseku chrupu a její stabilita. Sborník abstrakt, XIII. Kongres ČOS, 20. – 22.9.2012, Luhačovice
 • Marek I., Starosta M.: Autotransplantace premolárú – míra úspěšnosti, možnosti, limity a komplikace. Sborník abstrakt, XIII. Kongres ČOS, 20. – 22.9.2012, Luhačovice
 • Mrovec V., Marek I., Filipi V., Langová K.: Porovnání digitálních kefalometrických snímků s kefalometrickými snímky generovanými z dat CBCT. Sborník abstrakt, XIII. Kongres ČOS, 20. – 22.9.2012, Luhačovice
 • Kvapilová T., Marek I.: Srovnání rozdílů v diagnostice sklonu kořenů zubů v dvourozměrné (OPG) a trojrozměrné radiologické projekci (CBCT). Sborník abstrakt, XIII. Kongres ČOS, 20. – 22.9.2012, Luhačovice
 • Marek I.: Possibilities and Limits in Orthodontic Movement of Patients with Extensive Periodontitis, specially intrusion and extrusion of teeth. Book of abstracts,16th Congress of the Polish Orthodontic Society, 27. – 30.9.2012, Poznań, Poland
 • Marek I., Petr J., Bělíková K.: Invisalign – možnosti, limity Invisalignu v obraze několikaleté zkušenosti. Sborník abstraktů XIV. kongresu ČOS, 26. – 28. 9. 2013, Plzeň.
 • Starosta M. Marek I.: Osteodistrakce při řešení ankylóz – kazuistika. Sborník abstraktů XIV. kongresu ČOS, 26. – 28. 9. 2013, Plzeň
 • Marek I., Starosta M.: Gummy smile – kolik příčin, tolik způsobů korekce. Sborník abstraktů Mezinárodní kongres Interdental, 15. 5. 2014, Bratislava
 • Marek I., Kučera J.: Unexpected complication of bonded retainers. Book of abstracts of 90th. Congress of European orthodontic society, 18. – 22. 6. 2014, Warsaw
 • Kučera J. ,Marek I., Horák Z., Hanzelka T.: Neočekávané koplikace spojené s použitím fixního retaineru v dolní čelisti. Sborník abstraktů III. Česko-slovenský ortodontický kongresu, 18. – 20. 9.2014, Olomouc
 • Podškubková A., Marek I., Novosad M.: Rekonstrukce vertikálních poměrů chrupu při bruxismu – nutnost či absence ortodontická intervence? Sborník abstraktů III. Česko-slovenský ortodontický kongresu, 18. – 20. 9.2014, Olomouc
 • Vilášek A., Marek. I, Starosta M.: Rekonstrukce chrupu po rozsáhlé ztrátě dentice z důvodu onkologické radioterapie – plánování, komplikace a modifikace výsledku. Sborník abstraktů III. Česko-slovenský ortodontický kongresu, 18. – 20. 9.2014, Olomouc
 • Dohnalová M., Marek I.: Vnímání atraktivity profilu obličeje. Sborník abstraktů III. Česko-slovenský ortodontický kongresu, 18. – 20. 9.2014, Olomouc
 • Marek I., Starosta M., Vilášek A.: Rozsáhlá ortodontická terapie v čelisti s chybějícími deseti zuby před komplexní protetickou sanací – overtreatment či nezbytnost. Sborník abstraktů III. Česko-slovenský ortodontický kongresu, 18. – 20. 9.2014, Olomouc
 • Starosta M., Marek I.: Tkáňové změny při ortodontické intruzi zubů – do kosti či z kostí alveolárního výběžku? Sborník abstraktů III. Česko-slovenský ortodontický kongresu, 18. – 20. 9.2014, Olomouc
 • Navrátilová Z., Marek I.: Labiální vyklonění dolních řezáků při neextrakční terapii fixním aparátem. Sborník abstraktů III. Česko-slovenský ortodontický kongresu, 18. – 20. 9.2014, Olomouc
 • Marek I., Starosta M.: Frontální segment maxily z pohledu ortodontisty. Sborník abstraktů Pražské dentální dny, 2. – 3. 10. 2014, Praha
 • Starosta M., Marek I.: Specifika parodontu frontálního úseku, Sborník abstraktů Pražské dentální dny 2. – 3- 10. 2014, Praha
 • Marek I., Vilášek A., Starosta M.: Interdisciplinary treatment plan for multiple agenesis cases with utilization CBCT. Book of abstracts of 8th. International Orthodontic Congress WFO, 27.-30. 9. 2015, Londýn, Velká Británie
 • Marek I., Starosta A., Vilášek A.: Clinical Managment of Multiple Agenesis – procedure and complication. Book of abstracts of 5th American Dental Congress, 5.–7. 10. 2015, Philadelphia, USA
 • Marek I.: Ankylóza – Prokletý a těžko řešitelný prevít. Sborník abstrakt konference Dental Summit, 9.-10. 10. 2015, Praha, Česká republika
 • Marek I.: Deset stupňů nikoliv však ke zlaté... Sborník abstrakt XVI. kongresu České ortodontické společnosti, 15.-17. 10. 2015, Hradec Králové
 • Marek I., Starosta M., Novosad M.: 15 years with autotransplants – past experience (happiness as well as some disillusions) and current view. Book of abstracts of 1st. Congress of Tooth Autotransplantation, 20.-22. 05. 2016, Sopot, Poland
 • Marek I., Starosta M., Novosad M.: 15 years with autotransplants – past experience (happiness as well as some disillusions) and current view. Book of abstracts of 1st. Congress of Tooth Autotransplantation, 20.-22. 05. 2016, Sopot, Poland
 • Marek I.: Ankylóza u dětí, mladistvých a dospělých. Sborník abstrakt kongresu ČSK Pražské dentální dny, 15.-17. 9. 2016, Praha
 • Marek I.: Substituční terapie ztráty středního řezáku? Kdy, proč a jak. Sborník abstrakt XVII. kongres České ortodontické společnosti, 22.-24. 9. 2016, Praha
 • Marek I., Starosta M.: Ortodontická léčba pacientů s agresivní parodontitis – kolize rozumu či molize z rozumu? Sborník abstrakt konference Dental summit, 28.-29. 10. 2016, Praha
 • Marek I.: Clinical Management of Multiple Agenesis – Demanding Procedure to Goal. Book of abstracts of BIT 3rd Annual World Congress of Oral Dental Medicine, 18.-20. 11. 2016, Kaohsiung, Taiwan
 • Marek I.: Clinical Management of Multiple Agenesis – Demanding Procedure to Goal. Book of abstracts of 17th Annual Meeting AAO, 22.-24.4.2017, San Diego, USA
 • Marek I.: Invisalign – unexpected ride or what is suprise. Book of abstracts of XVIII. Congress of Czech Orthodontic Society, 14.-16.9.2017, Liberec
 • Mrázková Š., Marek I.: Antropometrické měření obličeje. Book of abstracts of XVIII. Congress of Czech Orthodontic Society, 14.-16.9.2017, Liberec
 • Novotná Š., Marek I., Fačevicová K.: Skeletální znaky u pacientů s hypodoncií a oligodoncií. Kniha abstrakt XVIII. Kongresu České ortodontické společnosti, 14.-16.9.2017, Liberec
 • Hanzelka T., Marek I.: Alignery – budoucnost ortodoncie? Kniha abstrakt mezinárodního kongresu ČSK, XX. Pražské dentální dny, 21.-22.9.2017, Praha
 • Marek I., Hanzelka T.: Invisalign – léčebné technika ne pro každého. Kniha abstrakt konference Dental Summit, 13.-14.10.2017, Praha
 • Marek I., Starosta M., Novosad M.: 15 s autotransplantacemi – dríbější zkušenosti (štěstí stejně jako deziluze) a současný pohled. Kniha abstrakt dentální konference “Jak na zubni kaz”, 10.-11.11.2017, Olomouc
 • Marek I., Starosta M., Novosad M.: 15 years with autotransplants – past experience (happiness as well as some disillusions) and current view. Book of abstracts of BIT‘s 4th Annual world congress, 14.-16.11.2017, Singapure
 • Marek I.: Ortho-prosthodontic reconstruction of dentition in patients with massive abrasion. Book of abstracts of 118th Annual Meeting AAO, 05.-08.5.2018, Washington, USA
 • 10.Marek I., Novosad M., Starosta M.: Ankylosed central incisor in children – extraction distraction or autotransplantation. Book of abstracts of 2nd congress of tooth autoransplantation, 25.-26.06.2018, Rotterdam, Holandsko
 • 11.Marek I.: Tvorba kosti ortodontickým posunem – kdy, kde a jak. Kniha abstrakt XXI. konference Pražské dentální dny, 20.-22.9.2018, Prague
 • 12.Marek I., Starosta M., Novosad M.: Retence středního řezáku: Pouze jedna cesta k stabilnímu a estetickému výsledku. Sborník abstrakt XIX. Kongresu České ortodontické společnosti, 4.-6.10.2018, Český Krumlov
 • 13.Nováčková S., Marek I.: Tvorba kosti ortodontickým posunem a stabilita v čase – výsledky retrospektivní studie. Sborník abstrakt XIX. Kongresu České ortodontické společnosti, 4.-6.10.2018, Cesky Krumlov
 • 14.Marek I., Kucera J.: Unexpected complications of bonded retainers. Book of abstracts of Annual Session of AAO, 4.-8.5.2019, Los Angeles, USA
 • 15.Novackova S., Marek I., Kamínek M., Langová K.: Bone formation and its stability over time: outcomes of a retrospective study. Book of abstrakts of 95th Congress of European orthodontic Society, 17.-22.6.2019, Nice, Francie
 • 16.Direr P., Marek I.: Jak získat kvalitní 3D rekonstrukce obličeje? Kniha abstrakt XX. kongresu České ortodontické společnosti and IV. společného kongresu ČOS a SOS, 19.-2.09.2019, Bratislava, Slovensko
 • 17.Direr P., Marek I.: Stereofotogrammetrie – přechod od fotografie k prostorovému objektu. Sborník abstrakt XX. kongresu České ortodontické společnosti a IV. společného kongresu ČOS a SOS, 19.-2.09.2019, Bratislava, Slovensko
 • 18.Novosad M., Marek I.: Chirurgické řešení retencí a ankylóz. Sborník abstrakt 22. ročníku mezinárodní konference Pražské Dentální Dny, 04.10.2019, Praha 

Kapitoly v knihách

 • Marek I.: Implantologie a ortodoncie. In: Šimůnek A. a kol.: Dentální implantologie. 2. Vydání, Nucleus HK, Hradec Králové, 2008, s. 205 – 217.
 • Marek I.: Autotransplantace. In: Šimůnek A. a kol.: Dentální implantologie. 2. Vydání, Nucleus HK, Hradec Králové, 2008, s. 223 – 227.
 • Šimůnek A., Kopecká D., Marek I.: Implantologie u dětí. In: J.Ležovič a kol.: Detské zubné lekárstvo. 2. Vydání, Dali-BB Bratislav
 • Marek I.: Nezaložené zuby a interdisciplinární spolupráce. In: Kamínek at al.: Ortodoncie. 1 vydání, Praha, 2014
 • Marek I.: Fóliové aparáty v ortodncii. In Kamínek at al.: Ortodoncie. 1 vydání, Praha, 2014.
 • Marek I.: Implantologie a Ortodoncie. In: Šimůnek A. at al.: Dentální implantologie. 3 vydání, Nucleus HK, Hradec Králové, 2017, in press.
 • Marek I.: Autotransplantace. In: Šimůnek A. at al.: Dentální implantologie, 2 vydání, Nucleus HK, Hradec Králové, 2017, in press.

Postery

 • Marek I., Špidlen M., Kamínek M.: External Apical Root Resorption of Incisors After Orthodontic Treatment. 77th Congress of EOS, 2001, Gent, Belgie.
 • Marek I., Kotas M., Štefková M.: Active Lower Lingual Arch in Treatment of Lateral Scissors Bite. 77th EOS Congress, 2001, Gent, Belgie.
 • Marek I., Starosta M.: Type of gummy smile and thein solution. 79th Congress of EOS, , 10.–14.6.2003, Praha
 • Starosta M., Marek I. : Use of implants in young individuals with incisor agenesis. 79th Congress of EOS, 10. - 14.6.2003. Praha
 • Utíkalová K., Marek I. :Změny profilu obličeje v průběhu 20. století ve společenských časopisech. Kongres České ortodontické společnosti, 4.-6.10. 2007, Plzeň
 • Nováčková S., Marek I., Langová K., Kamínek M. : Tvorba kosti ortodontickým posunem zubu a její stabilita v čase. Kongres České ortodontické společnosti, 4.-6.10. 2007, Plzeň
 • Nováčková S., Marek I., Kamínek M.: Impact of maxillary position on the amount of bone created by its distalization. 84th Congress of EOS, 10.-14.6.2008. Lisabon
 • Utíkalová K., Marek I., Kamínek M.: Changes in facial profiles in the fashion industry during the 20th century. 84th Congress of EOS, 10.-14.6.2008, Lisabon, Portugal
 • Nováčková S., Marek I., Langová K., Kamínek M. : Tvorba kosti ortodontickým posunem zubu a její stabilita v čase. Kongres ČSK Pražské dentální dny, 1ř.-17.10, Praha
 • Kučera J., Tycová H., Marek I., Langová K.: Molárová výška a dentoalveolární kompenzační mechanismus u pacientek s velkým úhlem mandibulární linie. II. Česko-slovenského kongres, 17.-19.09.2009, Mikulov
 • Utíkalová K., Marek I., Kamínnek M.: Změny profilu obličeje v průběhu 20. Století. Kongresu ČSK Pražské dentální dny 21.-23.10.2009, Praha
 • Marek I., Kaminek M., Langova K., Spidlen M.: Validate particular RTG examinations to assess the magnitude of external resorption and to compare measurement accuracy. 7th International Orthodontic Congress, 6.-9. 2. 2010, Sydney, Australia
 • Marek I., Kamínek M., Starosta M.: Tissue alterations accompanying the intrusive movement of a tooth and the changes on the alveolar crest during intrusion. 7th International Orthodontic Congress, 6.-9. 2. 2010, Sydney, Australia
 • Marek I., Kamínek M., Langová K., Špidlen M.: The influence of the magnitude of intrusive applied force on EARR, the changes on the alveolar crest and value of intrusion. Experimental study. 7th International Orthodontic Congress, 6.-9. 2. 2010, Sydney, Australia
 • Marek I., Kaminek M., Langova K., Spidlen M.: Validate particular RTG examinations to assess the magnitude of external resorption and to compare measurement accuracy. 86th Congress of the European Orthodontic Society, June 15 - 19, 2010, Portorož, Slovenia
 • Marek I., Kamínek M., Langová K., Špidlen M.: The influence of the magnitude of intrusive applied force on EARR, the changes on the alveolar crest and value of intrusion. Experimental study. 86th Congress of the European Orthodontic Society, June 15 - 19, 2010, Portorož, Slovenia
 • Kucera J, Marek I, Tycova H, Baccetti T.: Molar height and dentoalveolar compensation in adult subjects with skeletal open bite, 87th Congress of the European Orthodontic Society, June 19 - 22, 2011, Istanbul, Turkey
 • Eliášová P., Marek I.: Tvorba kosti ortodontickým posunem v distálním úseku chrupu a její stabilita. XIII. Kongres ČOS, 20. – 22.9.2012, Luhačovice
 • Mrovec V., Marek I., Filipi V., Langová K.: Porovnání digitálních kefalometrických snímků s kefalometrickými snímky generovanými z dat CBCT. XIII. Kongres ČOS, 20. – 22.9.2012, Luhačovice
 • Kvapilová T., Marek I.: Srovnání rozdílů v diagnostice sklonu kořenů zubů v dvourozměrné (OPG) a trojrozměrné radiologické projekci (CBCT). XIII. Kongres ČOS, 20. – 22.9.2012, Luhačovice
 • Vilášek A., Marek. I, Starosta M.: Rekonstrukce chrupu po rozsáhlé ztrátě dentice z důvodu onkologické radioterapie – plánování, komplikace a modifikace výsledku. III. Česko-slovenský ortodontický kongres, 18. – 20. 9.2014, Olomouc
 • Kučera J. ,Marek I., Horák Z., Hanzelka T.: Neočekávané koplikace spojené s použitím fixního retaineru v dolní čelisti. III. Česko-slovenský ortodontický kongres, 18. – 20. 9.2014, Olomouc
 • Podškubková A., Marek I., Novosad M.: Rekonstrukce vertikálních poměrů chrupu při bruxismu – nutnost či absence ortodontická intervence? III. Česko-slovenský ortodontický kongres, 18. – 20. 9.2014, Olomouc
 • Dohnalová M., Marek I.: Vnímání atraktivity profilu obličeje. III. Česko-slovenský ortodontický kongres, 18. – 20. 9.2014, Olomouc
 • Vrátná D., Marek I., Tycová H.: Settling po ortodontické terapii v závislosti na typu retence. Kniha abstrakt kongresu České ortodontické společnosti, 15–17.10 20.15, Hradec Králové, Česká republika 
 • Mrázková Š., Marek I.: Antropometrické měření obličeje. XVIII. kongres České ortodontické společnosti, 14.-16.9.2017, Liberec
 • Novotná Š., Marek I., Fačevicová K.: Skeletální znaky u pacientů s hypodoncii a oligodoncií. XVIII. kongres České ortodontické společnosti, 14.-16.9.2017, Liberec
 • Nováčková S., Marek I.: Tvorba kosti a její stabilita v čase –výsledky retrospektivní studie. XIX. kongres ČOS, 4.-6.10.2018, Český Krumlov
 • Nováčková S., Marek I., Kamínek M., Langová K.: Bone formation and its stability over time: outcomes of a retrospective study. 95th Congress of European orthodontic Society, 17.-22.6.2019, Nice, France
 • Dírer P., Marek I.: Jak získat kvalitní 3D rekonstrukci obličeje.  XX. kongres České ortodontické společnosti a IV. společný kongres ČOS a SOS, 19.-2.09.2019, Bratislava
 • Dírer P., Marek I.: Stereofotogrammetrie – přechod od fotografie k prostorovému objektu. XX. kongres České ortodontické společnosti a IV. společný kongres ČOS a SOS, 19.-2.09.2019, Bratislava

Přednášky

 • Marek I.: Anteriorní segment horní čelisti – křižovatka stomatologických disciplín. Mezinárodní stomatologický kongres – „Spolupráce – informace nebo skutečnost“ 2001, 27.-30.9., Štrpské pleso, Slovensko.
 • Marek I. : Gummy smile v ortodontii a jeho řešení., Seminář Oborové rady PGS stomatologie,Olomouc, květen 2002.
 • Marek I., Starosta M. : Ageneze horních laterálních řezáků, křižovatka stomatologických disciplín aneb distalizovat či medializovat? Pražské dentální dny 25. - 26. října 2002, Praha.
  Starosta M., Marek I. : Implantáty v ortodontii. Pražské dentální dny 25. – 26. října 2002, Praha
 • Marek I., Starosta M. : Gummy smile a jeho řešení, Český a Slovenský ortodontický kongres 26. – 28. září 2002, Bratislava, Slovensko
 • Starosta M., Marek I. : Ortodontický posun zubu a reakce parodontu, Český a Slovenský ortodontický kongres 26. – 28. září 2002, Bratislava, Slovensko
 • Marek I. : Idiopatická resorpce kořene, seminář doktorantů, květen, Olomouc, 2003
 • Starosta M., Marek I. : Fibromatosis gingivae, Kralupské ortodontické dny, 2003
 • Marek I., Starosta M. : Implantát jako kotevní systém, Výroční kongres implantačního systému Straumann, 30. – 31.5.2003, Liberec
 • Marek I. : Idiopatická a jiné resorpce kořene, 18.6. 2003, Karlova Univerzita Praha
 • Marek I. : Kotevní implantáty – nové nečekané možnosti ortodoncie, 19.6.2003 , Karlova Univerzita Praha
 • Marek I., Starosta M. : Ageneze laterálních řezáků – úloha ortodontisty, Orthodontic Utility Session, září 2003, Vyškov
 • Starosta M., Marek I. : Implantace ve frontálním segmentu maxily, Orthodontic Utility Session, září 2003, Vyškov
 • Marek I., Starosta M., Kamínek M. : Gummy smile – types and solution, kongres Polské ortodontické společnosti, říjen 2003, Budín, Polsko
 • Starosta M., Marek I., Štefková M. : Řízená tkáňová regenerace, využití v ortodoncii, kongres Polské ortodontické společnosti, říjen 2003, Budín, Polsko
 • Marek I. : Ageneze dolních druhých premolárů, oblastní sněm ČSK Břeclav, říjen 2003, Břeclav
 • Marek I., Starosta M. : Spolupráce ortodontisty s implantologem a parodontologem, dvoudenní kurz, květen 2003, Hlohovec
 • Marek I., Starosta M. : Spolupráce ortodontisty s implantologem a parodontologem, dvoudenní kurz, listopad 2003, Praha
 • Marek I. : Resorpce při autotransplantaci premoláru, seminář doktorandů, květen 2004, Olomouc
 • Marek I., Starosta M. : Spolupráce ortodontisty s implantologem a parodontologem, dvoudenní kurz, květen 2004, Bojnice, Slovensko
 • Marek I. : Ageneze laterálních řezáků – možná řešení, odborný seminář ČSK oblasti Břeclav, květen 2004, Hlohovec
 • Marek I. , Starosta M.: Kotevní implantáty v ortodoncii – extravagance či budoucnost. Kongres ČOS, říjen 2004, Znojmo
 • Starosta M. , Marek I.: Estetické zásady implantace při agenezi horních laterálních řezáků. Kongres ČOS, říjen 2004, Znojmo
 • Marek I., Starosta M. : Autotransplantace jako řešení ageneze a ztráty zubu úrazem. Pražské dentální dny, 13.10.2004, Praha
 • Marek I. , Starosta M. : Spolupráce ortodontisty s implantologem , dvoudenní kurz, listopad 2004, Praha
 • Marek I. , Starosta M. : Ageneze horního laterálního řezáku a druhého dolního premoláru z pohledu ortodontisty a implantologa. Plenární schůze Slovenské ortodontické společnosti, 22.04.2005, Bratislava.
 • Marek I., Starosta M. : Ageneze laterálních řezáků zásady terapie z pohledu ortodontisty a implantologa. XXXVI. Kongres Implantologického klubu, 28.05.2005, Mělník
 • Marek I. : Možnosti a optimalizace měření resorpce apexu kořene zubu. Seminář doktorandů, 09.06.2005, Olomouc
 • Marek I. : Co může udělat ortodontista pro protetika. Odborná seminář na oblastním sněmu ČSK Břeclav, 10.06.2005
 • Marek I. : Nad čím se zamyslet při zařizování nové ortodontické praxe. Seminář postgraduantů ortodoncie, 23.06.2005, Břeclav
 • Marek I. : Retence horního špičáku. Jarní chirurgické dny, 26.06.2005, Havlíčkův Brod
 • Marek I., Starosta M, : Retence horního stálého řezáku. Jarní chirurgické dny, 26.06.2005, Havlíčkův Brod
 • Marek I.. : Důležité aspekty léčby retence horního stálého středního řezáku. Seminář postgraduantů ortodoncie, 29.06.2005, Praha
 • Starosta M., Marek I. : Implantace ve frontálním segmentu maxily. 52. Kongres Mezinárodní asociace studentů stomatologie, 12.08.2005, Praha
 • Marek I., Starosta M. : Gummy smile. 52. Kongres Mezinárodní asociace studentů stomatologie, 12.08.2005, Praha
 • Marek I., Pokorný R.: Vliv strippingových nástrojů s různou mírou drsnosti na povrch skloviny zubu. Kongres ČOS, 09.10.2005, Olomouc
 • Marek I., Krejčí P., Starosta M., Lemáková J.: Ortodontické aspekty léčby retence horního stálého řezáku. Kongres ČOS, 09.10.2005, Olomouc
 • Starosta M., Marek I. : Dědičná hyperplazie gingivy. Kongres ČOS, 09.10.2005, Olomouc
 • Marek I., Krejčí P., Kotas M. : Jak postupovat při retenci horních středních řezáků Pražské dentální dny, 12.-15.10.2005, Praha
 • Starosta M., Marek I. : Dědičná hyperplazie gingivy. Pražské dentální dny, 12.- 15.10.2005, Praha
 • Marek I., Starosta M. : Spolupráce mezi ortodontistou a implantologem a parodontologem. Dvoudenní kurz, 22.-23.10.2005 Bojnice, Slovensko
 • Marek I., Starosta M. : Spolupráce mezi ortodontistou a implantologem a parodontologem. Dvoudenní kurz, 29.-30.10.2005, Zvíkov
 • Marek.I., Starosta M. : Ageneze druhého dolního premoláru: Autotransplantace či implantace? XXXVIII kongres IKČR, 3.12.2005, Hustopeče
 • Marek I., Starosta M. : Implantáty z pohledu ortodontisty. Kongres České protetické společnosti, 3.12.2005, Praha
 • Marek I., Starosta M. : Chyby při náhradě agenetických laterálních řezáků implantáty Implantologický kongres firmy Lasac, 27.01.2006, Praha
 • Marek I., Starosta M. : Spolupráce mezi ortodontistou a implantologem a parodontologem. Dvoudenní kurz, 25.-26.10.2006, Olomouc
 • Marek I. : Kotevní implantáty v ortodoncii. Seminář postgraduantů, 22.03.2006, Praha
 • Marek I. Starosta M. : Možná řešení při agenezi laterálního řezáku. Trenčiansky stomatologický kongres, 12.05.2006, Trenčín, Slovensko
 • Marek I., Starosta M. : Ageneze druhého premoláru, autotransplantace a implantace. Trenčiansky stomatologický kongres, 12.05.2006, Trenčín, Slovensko
 • Starosta M., Marek I. : Implantace v estetické zóně chrupu. Trenčiansky stomatologický kongres, 12.05.2006, Trenčín, Slovensko
 • Marek I., Starosta M. : Retence a ztráta středního řezáku – možná řešení. Odborný seminář ČSK oblasti Břeclav, 02.06.2006, Hlohovec
 • Marek I., Starosta M. : Implantát jako kotevní systém. XXVI. Kongres IKČR, 03.06.2006, Český Krumlov
 • Marek I., Pokorný R. : Vliv strippingových nástrojů s různou mírou drsnosti na povrch skloviny zubu. Seminář PGS, 09.06.2006, Olomouc
 • Marek I., Pokorný R. : Reconturing špičáku v místě agenetického laterálního řezáku - kdy, jak, proč a čím…7.Kongres ČOS, 21.-24.09.2006, Praha
 • Starosta M., Marek I. : Chirurgické aspekty zavádění kotevních mikrošroubů. 7.Kongres ČOS, 21.-24.09.2006, Praha
 • Marek I., Starosta M. : Extrakce zubu ortodontickou extruzí – řešení insuficience kosti před implantací. 7.Kongres ČOS, 21.-24.09.2006, Praha
 • Marek I., Kamínek M., Starosta M. : Vertical and horizontal bone formation due to orthodontic tooth movement. 10th. Meeting of the Polish Orthodontic Society, 28.- 30.09.2006, Warszawa, Polsko
 • Marek I., Krejčí P., Štefková M. : Orthodontic and surgical aspects of unerupted maxillary central incisors. 10th. Meeting of the Polish Orthodontic Society, 28.- 30.09.2006, Warszawa, Polsko
 • Krejčí P., Marek I. : Anulace. Pražské dentální dny, 11.-14.10.2006, Praha
 • Marek I., Starosta M. : Gummy smile – (ne)estetický fenomén frontálního segmentu maxily a jeho řešení. Pražské dentální dny, 11.-14.10.2006, Praha
 • Marek I., Starosta M. : Vertikální a horizontální tvorba kosti ortodontickým pohybem zubu,. XLII. kongres Implantologického klubu ČR, 2.12.2006, Brno
 • Marek I. : Vertical and horizontal development of the bone due to tooth orthodontic movement of a before implantation for postgraduate students, Orthodontic Department at University of Connecticut, 6.2.2007, Farmington
 • Krejčí P., Marek I. : Technika zavřené erupce u retinovaných, vysoko uložených řezáků. Kongres Interdentál, duben 2007, Bratislava
 • Marek I. : Gummy smile – (ne)estetický fenomén frontálního segmentu maxily. Odborný seminář oblastní ČSK Břeclav, 25.5.2007, Hlohovec
 • Benešová A., Marek I. : Dentální hygiena u pacienta s fixním ortodontickým aparátem Odborný seminář oblastní ČSK Břeclav, 25.5.2007, Hlohovec
 • Marek I. : Chyby při náhradě ageneze laterálních horních řezáků. Seminář postgraduantů ortodoncie, 28.6.2007, Břeclav
 • Marek I. : Spolupráce ortodontisty s implantologem. Seminář postgraduantů ortodoncie, 10.09.2007, Olomouc
 • Marek I., Starosta M. : Spolupráce ortodontisty s parodontologem. Seminář postgraduantů ortodoncie, 10.09.2007, Olomouc
 • Marek I. : Vliv intruzního pohybu zubu na resorpci apexu kořene a na kostní tkáň v okolí zubu. Konference doktorandů, 11.09.2007, Olomouc
 • Marek I., Starosta M. : Spolupráce praktického zubního lékaře s ortodontistou a parodontologem, XII.stomatologické dny, 14.9.-16.9.2007, Rožnov pod Radhoštěm
 • Marek I. : Tvorba kosti ortodontickým posunem zubu před implantací. Klíčová přednáška kongresu České ortodontické společnosti, 4.-6.10. 2007, Plzeň
 • Marek I. : Vliv intruzního pohybu zubu na resorpci apexu kořene a na kostní tkáň v okolí zubu. Klíčová přednáška kongresu České ortodontické společnosti, 4.-6.10. 2007, Plzeň
 • Utíkalová K., Marek I. :Změny profilu obličeje v průběhu 20. století ve společenských časopisech. Kongres České ortodontické společnosti, 4.-6.10. 2007, Plzeň
 • Nováčková S., Marek I., Langová K., Kamínek M Tvorba kosti ortodontickým posunem zubu a její stabilita v čase. Kongres České ortodontické společnosti, 4.-6.10. 2007, Plzeň
 • Stehlíková M., Marek I., Nováčková S. : Vliv orofaciálního piercingu na měkké a tvrdé tkáně dutiny ústní. Kongres České ortodontické společnosti, 4.-6.10. 2007, Plzeň
 • Marek I., Novotný R., Malega P., Němčík T. : Reconturing a remodeling špičáku v místě ageneze laterálního řezáku, Pražské dentální dny, 10.-13.10.2007, Praha
 • Marek I., Starosta M. : Léčebný plán u orto-implantologického pacienta, XLV. Kongres Implantologického klubu ČR, 20.10.2007, Praha – Průhonice
 • Marek I., Starosta M.: Kotevní mikrošrouby – teorie a praxe. Jednodenní kurz, 24.11.2007, Olomouc
 • Marek I., Starosta M.: Kotevní mikrošrouby – teorie a praxe. Jednodenní kurz, 25.11.2007, Olomouc
 • Marek I., Starosta M.: Kotevní mikrošrouby – teorie a praxe. Jednodenní kurz, 5.4.2008, Praha
 • Marek I., Starosta M.: Řešení následků úrazů u dětí . Odborný seminář stomatochirurgické společnosti, 4.-5.6.2008, Havlíčkův Brod
 • Marek I., Starosta M.: Kotevní mikrošrouby – teorie a praxe. Jednodenní kurz, 22.6.2008, Trečín, Slovensko
 • Marek I., Starosta M.: Použití mikrošroubů u složitých případů předprotetické ortodoncie. Seminář kotevních mikrošroubů, 6.9.2008, Praha
 • Marek I.: Resorpce apexu kořene při ortodontické léčbě. Obhajoba dizertační práce z oboru ortodoncie, 16.9.2008, Olomouc
 • Marek I., Starosta M.: Míra úspěšnosti autotransplantací premolárů – pilotní studie. Sborník abstrakt 9. Kongresu ČOS, 18.-20.9.2008, Špindlerův mlýn
 • Marek I., Starosta M., Malega P.: Řešení supraokluze molárů a jiné případy předprotetické ortodoncie. Sborník abstrakt Kongresu ČSK Pražské dentální dny, 15.-17.10.2008, Praha
 • Marek I.: Mikrošrouby, předprotetická ortodoncie. Jednodenní kurz, 17.10.2008, Lodž, Polsko
 • Marek I., Starosta M.: Ortodontický pilíř Impladent – jednoduchý a užitečný pomocník u interdisciplinární léčby. Odborný kongres firmy Lasak, 21.01.2009, Praha
 • Marek I., Starosta M.: Použití mikrošroubů u složitých případů předprotetické ortodoncie. Sympózium Mikrošrouby v ortodontické praxi, 14.02.2009, Praha
 • Marek I., Starosta M.: Ortodontické aspekty estetiky frontálního úseku chrupu. Konference Úsměv, 04.04.2009, Olomouc
 • Starosta M., Marek I.: Parodontologické aspekty estetiky frontálního úseku chrupu. Konference Úsměv, 04.04.2009, Olomouc
 • Marek I., Starosta M.: Spolupráce mezi ortodontistou a implantologem. 2-denní kurz, 22.-23.05.2009, Walevice, Polsko
 • Marek I.: Tkáňové změny při intruzním pohybu zubu – klíčová přednáška. II. Česko-slovenský kongres ČOS, 17.-19.09.2009, Mikulov
 • Kučera J., Tycová H., Marek I., Langová K.: Molárová výška a dentoalveolární kompenzační mechanismus u pacientek s velkým úhlem mandibulární linie. Česko-slovenský kongres ČOS, 17.-19.09.2009, Mikulov
 • Marek I., Starosta M., Polinský D.: Použití ortodontického pilíře Impladent u (ne)řešitelných interdisciplinárních kuzuistik. Kongres ČSK Pražské dentální dny, 21.-23.10.2009, Praha
 • Marek I., Malega P., Čížková L., Starosta M.: Předprotetická ortodoncie – řešení vertikální diskrepance zubů a složité interdisciplinární plánování. Sněm oblastní komory Břeclav, 19.11.2009, Břeclav
 • Marek I., Starosta M.: Kotevní mikrošrouby – teorie a praxe. 1-denní kurz, 28.11.2009, Olomouc
 • Marek I., Starosta M.: Ortodonticko-implantologická spolupráce – novinky, omyly a další směřování LV. Symposium Implantologického klubu, 05.12.2009, Mikulov
 • Marek I., Kamínek M., Langová K.: The Influence of the Magnitude of Intrusive Applied Force on Apical Root Resorption and Value of Intrusion. Experimental Study, 7th International Orthodontic Congress, 6.2.2010, Sydney, Australia
 • Marek I.: Prezentace kazuistik k udělení certifikátu čestného členství ČADE, workshop ČADE, 13.2.2010, Čertousy, Praha
 • Marek I., Starosta M.: Implantologie a ortodoncie – společné plánování a interdisciplinární postup, Implantologické sympózium 18.-21.3.2010, Sand in Taufers, Itálie
 • Marek I., Starosta M.: Spolupráce ortodontisty s implantologem. 2-denní kurz, 9.-10.4.2010, Praha
 • Marek I.: Předprotetická ortodoncie. Sněm oblastní ČSK Hodonín, 14.4.2010, Hodonín
 • Marek I., Starosta M.: Ortodontické aspekty estetika frontálního úseku chrupu. Workshop, 14.15.5.2010, Walevice, Polsko
 • Marek I., Starosta M.: Spolupráce ortodontisty s implantologem. 2-denní kurz, 4.-5.6.2010 Olomouc
 • Marek I.: Využití CBCT v běžní klinické ortodontické praxi a neb proč je dobré vidět 3D. Výjezdní seminář postgraduantů, 10.6.20010, Břeclav
 • Marek I.: Invisalign – reálná altermativa fixních ortodontických aparátů? Výjezdní seminář postgraduantů, 10.6.2010, Břeclav
 • Marek I., Starosta M.: Specifika řešení ageneze horních laterálních řezáků. Výroční kongres ČADE, 12.06.2010, Praha
 • Starosta M., Marek I.: Biologický implantát aneb autotransplantace v praxi. Výroční kongres ČADE, 12.06.2010, Praha
 • Marek I., Starosta M.: Interdisciplinární spolupráce u složitých protetických kazuistik s možností ortodontické intervence. Celodenní kurz. 18.09.2010 Bánská Bystrica, Slovensko
 • Marek I., Starosta M.: Posun zubu kostí atrofovaného alveolu – možnosti, limity a komplikace. XI. Kongres ČOS, 30.9.- 2.10.2010, Brno
 • Marek I., Starosta M.: Možnosti a limity ortodontické léčby pacientů s rozsáhlou parodontitis. Pražské dentální dny, 6.-8.10.2010, Praha
 • Marek I.: Invisalign – skutečnost a fikce. Odborný seminář postgraduantů ortodoncie. 5.2.2011, Břeclav
 • Marek I., Starosta M.: Předprotetická ortodoncie a neb, co může udělat ortodontista pro protetika. Oblastní sněm ČSK, 16.3.2011, Plzeň.
 • Marek I., Starosta M.: Míra úspěšnosti autotransplantace premolárů – pilotní studie. Odborný seminář ČSChS, 30.4.2011, Praha.
 • Starosta M., Marek I.: Autotransplantace u dospělých, ano či ne? Odborný seminář ČSChS, 30.4.2011, Praha
 • Marek I., Starosta M.: Kurz spolupráce ortodontisty s parodontologem, 6.-7.5.2011, Olomouc
 • Marek I.: Předprotetická ortodoncie. Webinář ČSK, 10.5.2011
 • Marek I., Starosta M.: Kurz spolupráce ortodontisty s parotontologem, 3.-4.6.2011, Praha
 • Navrátilová Z., Marek I.: Estetika výsledku ortodontické terapie na základě mezioborové spolupráce, XII. Kongres ČOS, 22.-24.9.2011, Praha
 • Adámková P., Marek I., Langová K.: Ageneze druhých dolních premolárů s perzistujícími dočasnými moláry. XII. Kongres ČOS, 22.-24.9.2011, Praha
 • Szostková Z., Marek I., Novotný R., Kaprál L.: Vliv stripingových nástrojů na sklovinu a zhodnocení stavu skloviny po půl roce. Studie in vivo. XII. Kongres ČOS, 22.-24.9.2011, Praha
 • Marek I., Kučera J.: Neočekávané komplikace fixního retaineru. XII. Kongres ČOS, 22.-24.9.2011, Praha
 • Marek I. Starosta M.: Využití CTCB technologie v běžné klinické praxi aneb proč je dobré vidět 3D. II.konges IKSR, 7.-8.10,2011, Žilina, Slovensko
 • Marek I. Starosta M.: Spolupráce ortodontisty s implantologem – novinky, triky a chyby, část II., LXIII.kongres IKČR, 10.12.2011, Chvalovice u Znojma
 • Marek I., Starosta M.: Chybění a ztráta zubu ve frontálním segmentu maxily a jeho řešení. Oblastní sněm ČSK Hodonín, 11.01.2012, Hodonín
 • Marek I.: Jednodenní kurz Ortodoncie od A – po Z. Hradecký vzdělávací institut, 31.3.2012, Hradec Králové
 • Marek I., Starosta M.: Možnosti a limity ortodontické léčby pacientů s rozsáhlou parodontits. Sympozium Moderní stomatologie bez ústní hygieny ?!, 20.-21.4.2012, Frymburk
 • Marek I., Kučera J.: Neočekávané komplikace fixního retaineru, Workshop, 19.05.2012 Walevice, Poland
 • Marek I., Starosta M.: Autotransplantace premolárú – míra úspěšnosti, možnosti, limity a komplikace. Klíčová přednáška. XIII. Kongres ČOS, 20. – 22.9.2012, Luhačovice
 • Marek I.: Possibilities and Limits in Orthodontic Movement of Patients with Extensive Periodontitis, specially intrusion and extrusion of teeth. Congress of the Polish Orthodontic Society, 27. – 30.9.2012, Poznań, Poland
 • Marek I., Starosta M.: Ortodontická intervence před rekonstrukcí chrupu implantáty - kdy, kde a jak. LXVI. Kongres Implantologického klubu ČR, 8.12.2012, Kurdějov
 • Marek I., Starosta M.: Spolupráce ortodontisty s implantologem – kdy, kde a jak? Sympózium Dva obory – jeden cíl, klíčová přednáška, 23.3. 2013, Praha.
 • Marek I.: Využití CBCT v ortodoncii. Výjezdní seminář postgraduálních studentů, 23.5.2013, Břeclav
 • Marek I., Petr J., Bělíková K.: Invisalign – možnosti, limity Invisalignu v obraze několikaleté zkušenosti. Klíčová přednáška, XIV. kongres ČOS, 26. – 28. 9. 2013, Plzeň.
 • Starosta M. Marek I.: Osteodistrakce při řešení ankylóz – kazuistika. XIV. kongres ČOS, 26. – 28. 9. 2013, Plzeň
 • Marek I., Starosta M.: Gummy smile – kolik příčin, tolik způsobů řešení. Dental Summit 2013, Praha
 • Marek I., Starosta M.: Tvorba kosti ortodontickým pohybem zubu ve frontálním a distálním úseku chrupu a jeho stabilita. ITI sympozium, 22.11. 2013, Praha
 • Marek I., Starosta M.: Interdisciplinární spolupráce – kdy, kde a jak. Plenární zasedání Slovenské ortodontické společnosti, 4. 4. 2014, Zvolen
 • Marek I., Starosta M.: Gummy smile – kolik příčin, tolik způsobů korekce. Mezinárodní kongres Interdental, 15. 5. 2014, Bratislava
 • Marek I. Špidlen, M.:
2D versus 3D – využití CBCT technologie v ortodonci. Konferece 3D technologie, 6. 5. 2014, Praha
 • Marek I., Kučera J.: Unexpected complication of bonded retainers. 90th. Congress of European orthodontic society, 18. – 22. 6. 2014, Warsaw
 • Marek I., Starosta M., Vilášek A.: Rozsáhlá ortodontická terapie v čelisti s chybějícími deseti zuby před komplexní protetickou sanací – overtreatment či nezbytnost. III. Česko-slovenský ortodontický kongres, 18. – 20. 9.2014, Olomouc
 • Starosta M., Marek I.: Tkáňové změny při ortodontické intruzi zubů – do kosti či z kostí Marek I., Starosta M.: Frontální segment maxily z pohledu ortodontisty. Pražské dentální dny, 2. – 3. 10. 2014, Praha
 • Starosta M., Marek I.: Specifika parodontu frontálního úseku, Pražské dentální dny 2. – 3- 10. 2014, Praha
 • Navrátilová Z., Marek I.: Labiální vyklonění dolních řezáků při neextrakční terapii fixním aparátem. III. Česko-slovenský ortodontický kongres, 18. – 20. 9.2014, Olomouc
 • Starosta M., Marek I.: Specifika parodontu frontálního úseku, Pražské dentální dny 2. – 3- 10. 2014, Praha
 • Marek I.: Interdisciplinární spolupráce z pohledu ortodontisty. Seminář OSK Uherské Hradiště, 17.10.2014, Staré Město
 • Marek I.: Ortodoncie od A do Z. 2denní kurz HDVI, 31.10 – 1.11.2014, Hradec Králové
 • Marek I.: Interdisciplinární spolupráce z pohledu ortodontisty. 2denní meziklinický seminar. 29. – 30.11.2014, Břeclav
 • Marek I., Starosta M., Vilášek A.: Problém, kde bychom jej nečekali – posun střední čáry v bezzubé čelisti. LXXII. kongres IKČ, 6.12.2014, Mikulov
 • Marek I., Beliková K., Podškubková A.: Rekonstrukce dentice u pacienta s bukální nonokluzí a šikmou okluzní rovinou. Sympozium 2 obory – jeden cíl II, Praha, Česká republika, 10. – 11. 4. 2015
 • Marek I., Starosta M., Vilášek A.: Managment léčby mnohočetných agenezí. Sympozium 2 obory – jeden cíl II. Praha, Česká republika, 10.-11. 4. 2015
 • Marek I., Starosta M.: Kotevní mikrošrouby – teorie a praxe. 1 denní kurz, 25.4. 2015, Olomouc
 • Kučera J., Marek I.: Unexpected Complications Associated With Fixed Orthodontic Retainers. Congress AIDO, 1.5. 2015, Řím, Itále
 • Marek I., Vilášek A., Starosta M.: Managment léčby pacientů s mnohočetnou agenezí. 39. výroční konference Evropské ortodontické asociace. 3.–5. 9. 2015, Praha, Česká republika
 • Marek I., Vilášek A., Starosta M.: Interdisciplinary treatment plan for multiple agenesis cases with utilization CBCT. 8th. International Orthodontic Congress WFO, 27.-30. 9. 2015, Londýn, Velká Británie
 • Marek I., Vilášek A., Starosta M.: Léčba mnohočetných agenezí a její komplikace. 74. sympozium IKČR, 3. 10. 2015, Mělník
 • Marek I., Starosta A., Vilášek A.: Clinical Managment of Multiple Agenesis – procedure and complication. 5th American Dental Congress, 5.–7. 10. 2015, Philadelphia, USA
 • Marek I.: Ankylóza – Prokletý a těžko řešitelný prevít. Dental Summit, 9.-10. 10. 2015, Praha, Česká republika
 • Marek I.: Deset stupňů nikoliv však ke zlaté... XVI. Kongres České ortodontické společnosti, 15.-17. 10. 2016, Hradec Králové
 • Marek I.: Komplikace ortodontické terapie. Vánoční konference Yesdent, 10.-11. 12. 2016, Jeseník
 • Marek I., Starosta M., Vilášek A., Podškubková A.: Tři problem k zamyšlení: Ankylóza, mnohočetné agenize, bruxismus. Oblastní zasedání ČSK Břeclav, 27. 4. 2016, Břeclav
 • Marek I., Starosta M., Novosad M.: 15 years with autotransplants – past experience (happiness as well as some disillusions) and current view. 1st. Congress of Tooth Autotransplantation, 20.-22. 05. 2016, Sopot, Poland
 • Marek I.: Interdisciplinární spolupráce při řešení agenize laterálních řezáků a mnohočetných agenezí. 9. výroční conference ČADE, 4. 6. 2016, Praha
 • Marek I.: Řešení retence středního řezáku – diagnostika a terapie. Sympozium České stomatochirurgické společnosti, 5. 6. 2016, Špidlerův mlýn
 • Marek I.: Ankylóza u dětí, mladistvých a dospělých. Kongres ČSK Pražské dentální dny, 15.-17. 9. 2016, Praha
 • Marek I.: Substituční terapie ztráty středního řezáku? Kdy, proč a jak. XVII. Kongres České ortodontické společnosti, 22.-24. 9. 2016, Praha
 • Marek I., Starosta M.: Ortodontická léčba pacientů s agresivní parodontitis – kolize rozumu či molize z rozumu? Dental summit, 28.-29. 10. 2016, Praha
 • Marek I.: Clinical Management of Multiple Agenesis – Demanding Procedure to Goal. BIT 3rd Annual World Congress of Oral Dental Medicine, 18.-20. 11. 2016, Kaohsiung, Taiwan
 • Marek I.: Ortodoncie od A do Z. Dvoudenní kurz HDVI, 25.-26. 11. 2016, Praha
 • Marek I.: Invisalign – nečekaná jízda. Jednodenní kurz Align Technology – study club, 3. 12. 2016, Lednice
 • Marek I.: Ankylóza – úskalí diagnostiky a léčby. Konference k vydání monografie Kompendium, 11. 12. 2016, Olomouc
 • Marek I., Starosta M., Vilášek A.: Léčebný protokol pro pacienty s mnohočetnou agenezí. Seminář pro PG studenty, 18.5.2017, Břeclav
 • Marek I.: Autotransplantace – mnoho překvapení a problémů. Seminář PG studentů, 18.5.2017, Břeclav
 • Marek I.: Clinical Management of Multiple Agenesis – Demanding Procedure to Goal. 117th Annual Meeting AAO, 22.-24.4.2017, San Diego, USA
 • Marek I., Starosta M., Novosad M.: 15 let s autotransplantacemi – minulé zkušenosti (nadšení stejně jako zklamání) a současný pohled. Interdisciplinární sympózium 2 obory – 1 cíl, 26.-27.5.2017, Praha
 • Marek I.: Kdy je mezializace molárů lepší než náhrada implantátem? Interdisciplinární sympózium 2 obory – 1 cíl, 26.-27.5.2017, Praha
 • Marek I., Podškubková A.: Invisalign – vynikající nástroj pro protetické plánování. Interdisciplinární sympózium 2 obory – 1 cíl, 26.-27.5.2017, Praha
 • Marek I.: 2-denní certifikační kurz Invisalign, 8.-9.9.2017, Brno
 • Marek I.: Invisalign – neočekávaná jízda s překvapeními. XVIII. kongres České ortodontické společnosti, 14.-16.9.2017, Liberec
 • Hanzelka T., Marek I.: Alignery – budoucnost ortodoncie? Pražské dentální dny, XX. kongres ČSK, 21.-22.9.2017, Praha
 • Marek I.: Invisalign – unexpected ride – 1 day course. 22.9.2017, Varšava, Polsko
 • Marek I., Siegelová A., Novosad M.: Interdisciplinární spolupráce, část I., sympózium ITI klubu, 6.10.2017, Velké Bílovice
 • Marek I., Siegelová A., Novosad M.: Interdisciplinární spolupráce, část II., část II., sympózium ITI klubu, 6.10.2017, Velké Bílovice
 • Marek I., Hanzelka T.: Invisalign – léčbný systém ne pro každého. Konference Dental Summit, 13.-14.10.2017, Praha
 • Marek I., Starosta M., Novosad M.: 15 let s autotransplantacemi – minulé zkušenosti (nadšení stejně jako zklamání) a současný pohled. Zubní konference “Jak na zubni kaz”, 10.-11.11.2017, Olomouc
 • Marek I., Starosta M., Novosad M.: 15 years with autotransplants – past experience (happiness as well as some disillusions) and current view. BIT‘s 4th Annual world congress, 14.-16.11.2017, Singapure
 • Marek I., Novosad M.: Ankylóza a retence zubů – ortodontický a chirurgický protokol. Seminář České společnosti dentoalveolární chirurgie, 22.11.2017, Praha
 • Marek I.: Dočasná kotevní zařízení – teorie a klinická aplikace. 1-denní kurz, 1.12.2017, Lednice
 • Marek I. et all: Plánován?

Kontaktní formulář

Tooth

Aktuality

Změna ordinační doby Praktické zubní Břeclav

17.05.2024

Informace pro ortodontické pacienty

18.10.2023

Změna na Pražské pobočce

25.09.2023

Skvělá dopravní dostupnost

 • Břeclav

  Tř. 1. máje 3414/11A

  +420 519 327 028
  +420 519 323 167


 • Hodonín

  Nám. 17. listopadu 3870/5

  +420 518 321 473


 • Mikulov

  Komenského 224/1

  +420 513 035 714


 • Praha

  U Zdravotního ústavu 8

  +420 735 755 014
  +420 226 231 888


map
Hodonín
Mikulov
Praha